Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul Proiectului:

PRIMA -Promovarea Resurselor Umane din mediul rural prin Informare, Mediere și Instruire în Antreprenoriat

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni”

Axa prioritara 5: “Promovarea măsurilor active de ocupare “

Domeniul major de intervenție 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

Număr de identificare al contractului: POSDRU/135/5.2/S/124878

Beneficiarul proiectului: SC INTERLOG COM SRL BRAD

PartenerI: RSC Consulting SRL din Cluj Napoca si Formprof Servicii SRL din Targu Mures

Cui ne adresăm:

 • Persoanelor în căutarea unui loc de muncă
 • Persoanelor inactive
 • persoanelor ocupate în agricultura de subzistență

Ce ne propunem

 • Informarea, consilierea și  medierea a minim 998 persoane inactive,  persoane ocupate în agricultura de subzistență,  sau în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, privind necesitatea învățării continue.
 • Încadrarea  persoanelor inactive pe piața muncii prin consiliere și programe de formare profesională.
 • Ridicarea gradului de formare și calificare profesională pentru 740 de persoane.

Ce servicii oferim

 • Informare despre locurile de muncă vacante
 • Consiliere în vederea obținerii unui loc de muncă
 • Mediere între persoanele în căutarea unui loc de muncă și angajatori, în vederea obținerii unui loc de muncă, potrivit calificărilor și competențelor fiecăruia
 • Formare profesională prin participarea și absolvirea de cursuri de calificare.
 • Evaluarea si eliberarea de Certificate de competență profesională pentru persoanele care practică o meserie, dar nu au calificare în domeniu.

Rezultatele așteptate sunt

 • Instruire și consiliere a 998 persoane pentru reinserția pe piața muncii
 • Minim 540 de persoane participante la programe de formare profesională
 • Minim 158 de persoane participante la activități de evaluare a învățării anterioare
 • Minim 250 de persoane consiliate în vederea demarării unei activități independente în mediul rural

Se va urmării ca minim 110 persoane să fie încadrade în muncă.

Proiectul se va desfășura în 9 județe: Hunedoara, Timiș, Alba, Bihor, Sălaj, Mureș, Covasna, Sibiu