Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Începând cu data de 1 aprilie 2014 S.C. INTERLOG COM S.R.L, în parteneriat cu RSC Consulting SRL din Cluj Napoca si Formprof Servicii SRL din Targu Mures, implementează proiectul cu titlul PRIMA  -Promovarea Resurselor Umane din mediul rural prin Informare, Mediere și Instruire în Antreprenoriat, număr de identificare proiect POSDRU/135/5.2/S/124878, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5. “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

PLIANT